Satavahana University, Karimnagar, Telangana.
B.Ed Annual Exams August-2015 Results